Bergen i bakleksen?

Bergens Tidende bruker betydelig spalteplass i lørdagsutgaven til å påvise at Bergen - og Hordaland - ligger langt bak Oslo i antall nyetableringer de siste årene.