«Den andre siden» i Medhaug-saken

I de siste uker har flere medier hatt oppslag om Medhaug-saken, med opplysninger som hevdes å stamme fra politiforklaringene. Jeg har - i motsetning til bistandsadvokaten - konsekvent unnlatt å kommentere disse oppslag.