Flyplassveien og kollektivtrafikken

Arbeidet med utvidelsen av Flyplassveien, som nå er i gang, er beregnet til 100 millioner kroner.