Oppretthold støttesenteret for incestofre!

Hordaland fylkeskommune har til og med i år gitt penger til driften av Støttesenteret for incestofre.