Hva slags frihet i skolen?

SV har i løpet av valgkampen rukket å starte skoledebatten ved å ønske at minstestandarden på timetall til blant annet basisfagene norsk, engelsk og matematikk skal fjernes i grunnskolen.