Fra statlig makt til privat ansvar

Av Per-Kristian Foss, 2. nestleder i Høyre