Vesten sitt ansvar!

Det er med gru ein følgjer nyhende frå Midtausten, der ein ser kva ein stat med uendeleg mykje meir militære ressursar kan gjere mot eit heilt folk.