Ikke utvinn olje i Barentshavet

Det må ikke åpnes for oljeutvinning i Barentshavet. Vi i Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) mener det vil være en dårlig start for å oppfylle de forpliktelsene Norge tok på seg i Kyoto-protokollen hvis det åpnes nye oljefelt med nye CO2-utslipp.