Gi sosialklienter et verdig liv

Som svar på byråd Kristin Ravnangers debattinnlegg i BT av 1.10. om økning av sosialhjelpsatsene, vil vi gjerne påpeke et par ting: