Veisjefens brobombe

Mange har ment det kun var et tidsspørsmål før også veisjefen i Hordaland fant det påkrevet å vende tommelen ned for det upopulære milliardlureprosjektet Hardangerbrua, skriver Per Nordø i Norges Miljøvernforbund.