- Barn overses i trafikken

Har du barn i alderen seks til ti år er det all grunn til å advare dem mot å gå ut i trafikken alene, i møte med norske bilister.