Diskriminering av funksjonshemmede

Jeg har de siste dagene fått høre tre historier fortalt av foreldre til funksjonshemmede barn hvor alle historiene har noe felles, de har oppdaget at deres funksjonshemmede barn er blitt mobbet på skolen eller ute blant andre barn.