Late ungdommer?

En undersøkelse gjengitt i BT 28. november viser at vi er blitt mindre fysisk aktive. Det synes jeg ikke er noe rart, skriver Katrine Fiskaa fra Bergen.