Vil fjerna bussrabattar

Takstane på ekspressbussar vil auke. Og skuleelevar og pensjonistar kan komme til å måtte betale full pris.