Kollektivtransporten i Bergen i nedgang

Passasjertrafikken hos Gaia har hatt en trafikknedgang de 4 første måneder i år på 3,9 prosent i forhold til sist år, ifølge BT 15. mai 2001. Også tidligere år har det vært stor nedgang i kollektivtransporten i Bergen. Tradisjonelt vil økte priser bli brukt som virkemiddel for å opprettholde inntjeningen til bedriften. Sosialøkonom Karina Wigum har i en hovedoppgave ved Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU i Trondheim, gjort en undersøkelse som forsøker å finne mulige svar på hva som påvirker etterspørselen etter kollektivreiser i Bergen. Analysen er basert på månedlig reise- og takststatistikk for A/S Bergen Sporvei.