Millionunderskot i TV 2

TV 2-konsernet hadde i fjor eit underskot på 28 millionar kroner. Tapa kom i underliggjande selskap, men resultatet for TV 2 er òg halvert i høve til året før.