USAs rettsforfølgning av terrorister

Etterretning og etterforskning synes å bekrefte det umiddelbare inntrykk terrorhandlingene i USA den 11. september ga; at internasjonal terrorisme representerer en trussel hvis alvor fra før ikke var fullt ut innsett. Gamle fiendestater er samlet i bestrebelsene på å bekjempe denne nye «utradisjonelle» fiende, skriver professor Jørgen Aall, rettsvitenskapelig seksjon, UiB.