- Offentlighet om juryen er nyttig

Generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norges Presseforbund setter stor pris på debatten som nå er i gang. Selv understreker han viktigheten av offentlighet i rettssystemet, og avviser derfor tanken om et forbud mot identifisering av jurymedlemmer.