Realfagene i krise

Realfagene er i krise. Dette har vi hørt i lang tid, og problemene forsterker seg: Elevene velger bort nøkkelfag som matematikk, fysikk og kjemi i videregående skole og mister dermed grunnlaget for realfagstudier ved universitet og høyskoler.