Klare dommerutsagn

Fire forskjellige dommere gir, uavhengig av hverandre, uttrykk for sannsynlighetsovervekt for at 41-åringen har hatt befatning med den ulovlige spriten som ble beslaglagt i hans tidligere bilforretning.