Norge trenger en importstrategi

Formann i Bergens Næringsråd, Olav Munch hadde 30. august 2002 et svært aktuelt og viktig innlegg i «BT» under overskriften «Norge trenger en eksportstrategi».