Gratulerer, lektorer!

Norsk Lektorlag ble formelt medlem av hovedsammenslutningen Akademikerne torsdag 15. mars. Med det har landet endelig fått en utdannelsesorganisasjon som arbeider for å heve kvaliteten i undervisningen og det faglige nivået i den videregående skolen.