Foreldre trenger støtte

I debatten om rusmisbruk i BT presenteres ulike synspunkter rundt foreldrenes rolle.