Lasse Gustavsson og Parkeringsselskapet

Internt i Bergen Parkeringsselskap har vi de siste årene arbeidet intenst med å få til et forbedret forhold til publikum.