«Fiskerne kom hjem tomhendte»

På tretti år har fangsten av nordatlantisk villaks sunket til en femtedel på verdensbasis. Selv om laksefisket i norske elver var godt i fjor, er det ingen grunn til å rope faren over, skriver journalist Olav Gorseth