Altfor lite positiv omtale

Som bruker av Hjemmesykepleien Solliengruppen - Landås gjennom flere år har jeg kun hatt grunn til å klage 2 ganger, og begge klagene ble tatt til følge!