Barnslig

Ser i fredagsavisen at utbyggerne har stoppet rehabiliteringen på grunn av et vindu de ikke fikk plassere der de ville.