Nyanseringer om legevakttjenesten

Takk til BTs politiske redaktør Olav Kobbeltveit for artikkelen 21. mai som nok en gang fokuserte på legevaktberedskapen i byen vår. Det trengs så lenge misnøyen rår blant dem som trenger helsetjenester .