Apropos dødshjelp eller livshjelp

Opprop til alle oss - eksisterende - og i mengder kommende pensjonister av begge kjønn: