Midlertidige ansettelser viktig

Det er på tide at regjeringen vil likestille bedriftene med staten så det blir lettere med midlertidige ansettelser.