Flaskehalser på RV 7

Jeg har gjennom de siste 30 år kjørt turer fra Oslo til Bergen og tilbake, og jeg har registrert at det har skjedd mye, til det bedre, faktisk gjennomgående god standard.