Vrakpant på biler må økes betraktelig

Kystpartiet i Hordaland gir full støtte til KNAs krav om kr 10.000 i vrakpant på biler fra 2004.