EUs voldsproblem

Over hele Europa sitter folk rystet og fortvilet etter EU-toppmøtet i Göteborg. Volden og hærverket, krigen i gatene gikk på livet løs.