Stump røyken før den stumper deg

I et avisinnlegg harselerer Fremskrittspartiets Bjørn-Tore Olsen over restriksjoner som henspiller på sider ved det å røyke.