Pengevanskar for storinnsamlar

Redd Barna vil no kutte alt samarbeid med det svenske firmaet Fundraising-Gruppen i Stockholm AB.