Patriarkenes fremadstorming

En seier er ikke vunnet en gang for alle, og mørkemennenes likestillingskamp for å opphøye seg selv til «guder» tar visst aldri slutt.