Vil Venstre legalisere narkotika?

Ifølge Lars Sponheim foretar jeg en feilslutning og tillegger ham meninger han ikke har, når jeg advarer mot Venstres nye narkotikapolitikk.