Storken får leve - heldigvis

Kvinneklinikkens alternative fødeenhet Storken er ikke lenger nedleggingstruet, og det er vi som jordmødre veldig glade for, men vi forbereder oss på kanskje å måtte kjempe igjen senere.