Hospitssaken - noen løsningsforslag

Bergens Tidende har gjennom den siste tid rettet søkelys mot et problem i vår by som vi åpenbart bør finne bedre løsninger på - nemlig de uverdige boforhold en del mennesker i vår by tilbys, i form av dyre, og dessverre i en del tilfeller, useriøse og dårlige botilbud i form av hospits.