15.000 kroner i egenandeler på tre år

På tre år betaler foreldrene til elever på Rå ungdomsskole 7000 kroner i egenandeler. På andre skoler er tallet helt oppe i 15.000 kroner. Da er skoletur medregnet.