Endelig tidsfrister

Høyre er opptatt av å gjøre Norge enklere. Høyre er derfor pådriver for å redusere byråkratiet, fjerne unødvendige lover, regler og forskrifter og korte ned tiden det tar å behandle saker.