Idrettsbane i Krohnegården

Bergens Tidende tar i sin leder av 5.1.01 opp striden om idrettsbane i Krohnegården på en måte som gjør at denne ikke kan stå uimotsagt. Lederen nevner at en idrettsbane i Krohnegården er satt opp som en prioritert oppgave i Idrettsmeldingen.