Barnehageutbygging i Bergen

Bergen kommune har laget forslag til barnehagebehovsplan med høringsfrist like før jul. Planen sier noe om behovet for barnehageplasser i Bergen kommune, og hvordan kommunen har tenkt å imøtekomme dette behovet.