Farvel til velferden

Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet har flertall på Stortinget for at fremtidens studenter ikke skal få stipend før de har stått på eksamen. Studenter som ikke klarer å gjennomføre studiet på normert tid, får stipendet omgjort til lån for den tiden som er brukt utover normert tid.