Oppseiingane dregne attende

Det vert ikkje noko av oppseiingane av fire tilsette ved Knarvik Industrier. I alle fall ikkje med det fyrste.