Asylsøker nekter å dele dusj og do

Da asylsøkeren fikk beskjed om å flytte til et fellesrom der han måtte dele dusj og do, skal han ha truet mottakslederen med kniv.