Faglege reiser og bøker

BT har laurdag 3. februar ein reportasje om den dårlege budsjettsituasjonen ved Universitetet i Bergen på grunnlag av intervju med professor Birger Angvik, Romansk institutt.