Den verste løysinga

Regjeringa er ueinig med seg sjølv. Høgre vil selja Statkraft. KrF vil ikkje. For å løysa dette problemet vel ein den verste av alle løysingar.