Følg meg hjem!

Mens ran reduseres etter som vi slutter å bruke kontanter er økningen i voldtekter urovekkende.

Kai A. Olsen

Mens ran reduseres etter som vi slutter å bruke kontanter er økningen i voldtekter urovekkende.

Nå har København gode erfaringer med videoovervåkning, men det kan en ikke ha overalt. I Stockholm forsøkte en et system der en kunne ha en telefonsamtale med en sentral hele veien hjem, men det ble for ressurskrevende.

I dag har vi imidlertid mulighet til å lage mer avanserte løsninger. Det kan være en App på mobilen. I India brukes en som sender GPS-posisjonen til venner og til politiet når alarmknappen trykkes. Men det er også mulig å utvikle løsninger som kommuniserer kontinuerlig med politiets server.

En slik App kan sende GPS posisjoner og kan gi automatisk alarm om telefonen blir utsatt for voldsomme bevegelser, eller om brukeren ikke jevnlig kvitterer for at alt er i orden.

For å unngå falske alarmer kan datamaskinen ringe opp brukeren om den tror at noe har skjedd. Dersom samtalen ikke besvares eller om brukeren ikke gir det forventede svar, et kodeord som beskriver at alt er i orden, kan politiet ute i byen få alarmen.

App’en kan aktiviseres når en starter på hjemturen og kan slås av når en er i trygghet. Slike automatiske følg meg hjem tjenester krever at politiet kan reagere raskt, men krever ikke store ressurser ut over det. Med dagens smarttelefoner er det heller ikke noen uoverkommelig oppgave å utvikle en slik tjeneste.

Løsningen er heller ikke krevende på serversiden. En helt vanlig server hos politiet kan følge et nesten ubegrenset antall personer.

Moderne datateknologi, selvfølgelig sammen med andre tiltak, kan derfor være nyttig for praktisk personvern — å beskytte enkeltindividet mot overfall. Disse løsningene kan selvfølgelig lages slik at de ivaretar personvernet, for eksempel ved at alle data slettes når en skrur av tjenesten.