Øremerkede skattepenger

Hvorfor forlanger vi ikke av de lokale politikerne at våre penger skal øremerkes til et fornuftig formål vi brenner for?